Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szanowni Państwo, przyjaciele i pracownicy 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

rok akademicki 2021/2022 stoi pod znakiem siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania Wyższej Szkoły Handlowej, protoplasty dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obchodom, w sposób oczywisty, towarzyszyć będzie refleksja o kondycji naszej uczelni, jej roli w świecie globalnej gospodarki, zmian klimatycznych i masowej migracji ludzi poszukujących miejsca do życia.

Siedemdziesiąt pięć lat to mało dla historii, sporo dla instytucji, a dla człowieka całe życie. Przez te lata, które minęły od wykładu inauguracyjnego prof. Wincentego Stysia w lutym 1947 roku, świat zmienił się diametralnie, historia przyspieszyła. Uniwersytet towarzyszył tej zmianie opisem i naukową analizą.

Dzisiaj musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o wyzwania stojące przed światem cywilizacji, naszym krajem, ale i uniwersytetem w obliczu globalnych zagrożeń klimatycznych, masowej migracji czy dramatycznie rosnącej różnicy między światem bogatych i biednych. Do tego potrzebne są dogłębne analizy poparte wiedzą i doświadczeniem. Dlatego w bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację Strategii 2030. Nad jej wdrożeniem pracował zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin, badaczy i dydaktyków. Zawarte w niej cele i sposoby ich osiągnięcia stały się drogowskazami na najbliższą dekadę.

Uczelnia to przede wszystkim ludzie zmierzający do wspólnego celu, wyznający te same wartości, tworzący spójną kulturą organizacyjną. Naszym skarbem i kapitałem jest wysoko wykwalifikowana kadra, swobodnie poruszająca się w środowisku naukowym w kraju i za granicą. To również nasi studenci i absolwenci – otwarci, kreatywni, odważni. Sto tysięcy specjalistów z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to armia ambasadorów naszej Alma Mater, budujących jej markę w obszarze badań i dydaktyki.

Wierzymy, że nasza praca może uczynić ten świat lepszym, bardziej sprawiedliwym i przyjaznym. Dlatego mottem na najbliższe lata jest: „Uniwersytet biznesu, lider zmian”.

error: