Absolwenci

Mamy blisko

0 absolwentów

W trakcie siedemdziesięciu pięciu lat istnienia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wykształcił około sto tysięcy absolwentów, których nazwiska pojawiają się na listach najbardziej wpływowych osób w krajowej i światowej gospodarce, przemyśle, nauce i kulturze. Stanowią oni filar polskiej ekonomii, odnoszą sukcesy zawodowe i są najlepszymi ambasadorami swej dawnej uczelni, a dzięki jakości wykształcenia budują markę swojej Alma Mater.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zajmują ważne stanowiska w największych firmach, samorządach, na różnych szczeblach w jednostkach administracji państwowej, w tym również w rządzie, wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie studiów, by wpływać na rozwój światowej gospodarki.

Relacja absolwentów z uczelnią nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu – wielu z nich chętnie wraca na Uniwersytet, ma wpływ na jego rozwój, stymuluje badania. Pozostają aktywni społecznie i chętnie dzielą się ze studentami wiedzą i doświadczeniem, pomagają w tworzeniu pozytywnego wizerunku uczelni, a także budują wzajemne relacje biznesowe.

Agnieszka Grela

SSO Manager iseries IMT France

Absolwentka 2019

Agnieszka Orłowska

Prezes Zarządu Olympus Business Services Sp. z o.o.

Absolwentka 1998

Karol Szewczyk

Dyrektor Strumienia Wartości Bosch Wrocław

Absolwent 2014

Tomasz Szpikowski

Prezes Zarządu Bergman Engineering & Test Army

Absolwent 2001

Tomasz Gondek

Członek rady nadzorczej Saule Technologies

Absolwent 2003

Aneta Borycka

Prezes Zarządu Ultimo

Absolwentka 1998

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w liczbach

0 %
absolwentów z dyplomem studiów pracuje
0 %
znalazło pracę do 3 miesięcy od ukończenia studiów.
0 %
absolwentów zarabia powyżej 9 000 zł.

Dane za rok akademicki 2019/2020 r. 

error: