Komitet Honorowy

Jarosław Obremski

Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

prof. dr hab. Wiesław Pluta

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1987-1990

prof. dr hab. Marian Noga

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1999-2005

prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Fiedor

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2005-2012

prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Gospodarowicz

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Przewodniczący KRUE

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. Krystian Kiełb

Przewodniczący KRUWiO

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Przewodniczący RGSzW

prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

prof.-W.-Ronka-Chmielowiec

prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

dr hab. inż. Ewa Konarzewska-Gubała

error: