Komitet Honorowy

Jarosław Obremski

Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

prof. dr hab. Wiesław Pluta

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1987-1990

prof. dr hab. Marian Noga

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1999-2005

prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Fiedor

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2005-2012

prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Gospodarowicz

rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016

prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

prof. dr hab. inż. Teresa Znamierowska

prof.-W.-Ronka-Chmielowiec

prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

dr hab. inż. Ewa Konarzewska-Gubała