Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Od 75 lat Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) bierze aktywny udział w kształtowaniu roli Polski oraz Dolnego Śląska w gospodarce światowej. Tym razem nasza Uczelnia zamierza włączyć się w ogólnoeuropejski dyskurs, którego celem jest wypracowanie koncepcji przyszłości Europy z udziałem młodzieży.
 
Z tej okazji mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkową konferencję połączoną z warsztatami, organizowaną wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”.
 
Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW przy ul. Kamiennej 43/59 we Wrocławiu. Zapraszamy przedstawicieli młodzieży, zarówno uczniów szkół średnich, studentów, jak i radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 
Podczas wydarzenia, w grupach liczących ok. 20 osób, przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące przyszłości Europy. Każda z grup będzie pracowała pod okiem doświadczonego moderatora lub moderatorki z Team Europe. 
 
Dyskusje będą obejmowały następujące tematy:
1. „Koszty (nie)równości. O zakazie dyskryminacji na rynku pracy i nie tylko.”
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zakazem dyskryminacji obowiązującym w prawie polskim i w prawie unijnym, w szczególności na rynku pracy. Zakaz dyskryminacji nakłada na pracodawców odpowiedzialność za niezapewnienie warunków pracy wolnych od jakichkolwiek przejawów nierównego traktowania, nawet jeśli dopuszczają się ich inni pracownicy i nawet jeśli pracodawca (nie uświadamia sobie tego faktu). Dodatkowo w przestrzeni prawnej pojawią się niedługo nowe przepisy (krajowe i unijne) poszerzające ochronę przed nierównym traktowaniem. Warto wiedzieć, jak ustrzec się przed dyskryminacją, skoro skutkiem jej wystąpienia, może być odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Natomiast uwzględnienie polityki równościowej może dostarczyć pracodawcy wielu korzyści.
Trenerka Team Europe: dr hab. Aleksandra Szczerba, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
2. „Jak Unia mówi do młodych? Działania Unii Europejskiej w obszarze polityki młodzieżowej.
Celem warsztatu jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat postrzegania Unii Europejskiej przez młodych Europejczyków. Uczestnicy będą pracowali nad wspólną odezwą do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w której określą, w jakiej Europie chcieliby żyć. Ponadto, w trakcie spotkania, moderatorka przedstawi unijne programy i instrumenty skierowane bezpośrednio do młodzieży: program Erasmus +, Discover EU, Europejski Korpus Solidarności.
Trenerka Team Europe: dr Paula Wiśniewska, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski.
 
3. „Przyszły kształt Unii Europejskiej – więcej członków czy lepsza jakość?”
Celem warsztatów jest wypracowanie propozycji dotyczących polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Unijna polityka rozszerzenia stanowi jedno z najbardziej istotnych narzędzi oddziaływania na państwa ubiegające się o członkostwo. Chociaż szereg państw oczekuje członkostwa, stawiane wymogi, brak zgody w samej UE, asertywna polityka innych państw oraz kolejne kryzysy stanowią przeszkodę w jej realizacji. Co więcej, po raz pierwszy podczas procesu integracji, doszło do opuszczenia Unii Europejskiej przez jedno z państw członkowskich – Wielką Brytanię. Obecnie, w obliczu dążenia niektórych państw – objętych europejską polityką sąsiedztwa do członkostwa w UE – istnieje potrzeba głębszego zastanowienia się nad przyszłym kształtem i granicami Unii Europejskiej.
Trener Team Europe: dr Spasimir Domaradzki, Uniwersytet Warszawski.
 
Konferencja odbędzie się w godzinach 9.00-14.00. 
 
Plan wydarzenia:
1. Zaproszenie do debaty w sprawie przyszłości Europy – prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor UEW oraz Pola Kufel-Ślęczek, Zastępczyni Dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
2. „Rola młodzieży w kształtowaniu przyszłości Europy” – wystąpienie prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej.
3. Prezentacja koncepcji i założeń młodzieżowej debaty w sprawie przyszłości Europy. 
4. Praca w podgrupach z ekspertami Team Europe – dyskusja.
5. Przerwa kawowa.
6. Praca w podgrupach z ekspertami Team Europe – opracowanie wniosków.
7. Przerwa lunchowa.
8. Podsumowanie i wspólne wypracowanie końcowych wniosków. 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają certyfikat uczestnictwa. Każdy uczestnik lub uczestniczka może zapisać się na jeden, wybrany przez siebie warsztat. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia można przesyłać do 11 kwietnia 2022 r., do godz. 23:59. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 12 kwietnia. Link do zapisów: https://forms.office.com/r/QxZ3zqU8xD   

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

22 kwietnia 2022
Expired!

Czas

09:00 - 14:00
error: