Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń.

Zakres tematyczny konferencji, obejmujący badania regionalne oraz badania nad samorządem terytorialnym i gospodarką przestrzenną, w aspektach społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, wpisuje się w nurt, który rozpoczął na Naszej Uczelni prof. Bolesław Winiarski w latach 70. XX wieku.

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

• rozwój przestrzenny w ujęciu lokalnym i regionalnym;

• polskie regiony i miasta wobec wyzwań współczesnej gospodarki;

• kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w lokalnej i regionalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej;

• rynki nieruchomości w miastach i ich instytucjonalne otoczenie;

• współczesne wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym i administracją publiczną w procesie kształtowania i monitorowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego;

• wykorzystanie danych spisowych do realizacji polityk regionalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 31 marca 2022 r. za pośrednictwem formularza internetowego: https://forms.office.com/r/VQYDnVFzB3

https://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-samorzad-terytorialny-spoleczenstwo-gospodarka-przestrzen/

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

12 maja 2022
Expired!

Czas

All Day
error: