UEW – Business Partnership Review

Jubileusz 75 lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest wydarzeniem, które skłania do podsumowań, te natomiast dają Impakt do budowania nowego. Dlatego na bazie wieloletnich doświadczeń rozpoczynamy cykl spotkań z przedstawicielami biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych, którzy wraz z nami tworzą miejsce sprzyjające rozwojowi kompetencji przyszłości. Te zaś będą istotną tarczą wobec kruchości i nielinarności zmian, których doświadczamy.

Definiowanie tych kompetencji to poszukiwanie odpowiedzi na współczesne problemy w oparciu o megatrendy, badania i doświadczenia. Rekomendacje i wnioski płynące z tych analiz wdrażamy w ramach nowatorskich programów rozwojowych, które podejmujemy również jako wspólne inicjatywy. Te choć realizowane w różnym czasie, w różnych formach i przez różne zespoły, łączy system wartości ważny dla naszej Uczelni jako Uczelni biznesu – Lidera zmian.

Spotkania, do których zapraszamy, są przestrzenią wspomnianych poszukiwań, ale też momentem podsumowania efektów wzajemnego uczenia się. Dlatego naszą ideą, inspirowaną potrzebą świętowania, jest skupienie się na sukcesach i inicjatywach tworzonych przez ludzi pracujących i współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. To wypełnia istotę Uczelni jako naturalnego miejsca spotkań, wymiany myśli i tworzenia innowacji. Istotę, która jest realizowana przez 75 lat naszego istnienia

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

22 września 2022
Expired!

Czas

15:00 - 18:00
error: